Home Werkervaring

Menu

Werkervaring

 

WERKERVARING

 

Onderstaand een beschrijving van mijn werkervaring. Vanaf 2005 heb ik gewerkt voor op detachering basis eerst voor W+R en vervolgens voor FB Finance. Vanaf september 2008 als zelfstandig ondernemer. De opdrachten die ik daarin heb vervuld kunt u hieronder lezen. 

 

Vrije Universiteit (Januari 2009-Maart 2009)

·          Het  controleren van de balansdossiers van alle faculteiten en diensten

·          Het doorlopen van de verlies en winst rekening op opvallende posten

·          Specificaties maken voor de geconsolideerde jaarrekening

Bereikt: Alle balansdossiers bekeken en beoordeeld op de inhoud en eventuele opvallendheden geconstateerd. Deze balansdossiers en opvallendheden zijn besproken met de controllers van de faculteit of dienst.

 

Welzorg Nederland BV (September 2008-Januari 2009)

·          Crediteurenadminsitratie

·          Debiteurenadministratie

·          Aanspreekpunt aanmaningen

·          Uitzoeken tussenrekeningen, probleemgevallen orderadministratie.

Bereikt: Het wegwerken van een grote achterstanden op de financiële administratie, eigenlijk op alle gebieden(debiteuren/crediteuren/tussenrekeningen uitzoeken).  Het tevreden houden van leveranciers die belde en mailen over betalingen https://indigenerics.com/pt/levitra-generico-india/11/.

 

Lexmark International, Engelstalige opdracht ( Januari 2008-September 2008)

·       Grotendeels verantwoordelijk voor de Purchase Order administratie

·       BTW aangiftes (ook voor de Belgische en Luxemburgse BTW)

·       Het opnieuw opzetten van de MPS administratie

·       Maken van werkbeschrijvingen

·       Monitoren crediteuren administratie

Bereikt: Het opnieuw opzetten van de MPS administratie en hier werkbeschrijvingen  van maken(in het Engels. Verder het in goede banen leiden van de purchase order administratie en de btw aangiftes.

 

Debitel Shops BV (Juli 2007- December 2007)

·       Verwerking voorraadadministratie

·       Btw aangifte

·       Boeken en coderen van kas, bank en giro

·       Declaraties personeel

Bereikt: De opgedragen werkzaamheden voor deze periode vervuld en overgedragen aan een nieuwe medewerker. Opdracht succesvol afgerond.

 

Dyade Nieuwegein (December 2006-Juli 2007)

·       Assisteren bij het maken van de jaarrekening (dossiers)

·       Begeleiden diverse collega’s bij het maken van deze jaarrekeningdossiers

·       Rapportages maken n.a.v. grootboek

·       Uitzoeken tussenrekeningen

·       Controle grootboek

·       Bijwerken balansspecificaties

Bereikt: Alle jaarrekening dossiers samen met senior medewerker opgeleverd binnen de gestelde termijn. Project junior medewerkers begeleid en succesvol afgerond.

 

Dyade Amersfoort (Oktober 2006-November 2006)

Voor werkzaamheden, zie vorige opdracht Dyade Amersfoort.

Bereikt: Doordat nog meer personeel Dyade had verlaten waren er wederom achterstanden ontstaan en ook vele nieuwe personeelsleden aangenomen. Deze personeelsleden heb ik grotendeels begeleid en verder ook meegeholpen de achterstanden weg te werken.

 

Satter administratiekantoor( Juli 2006-September 2006)

·       Voorbereiden jaarrekening

·       Controle grootboek

·       Verwerking en controle van de volledige financiële administratie

·       Aangifte btw en ib

·       Bijwerken balansspecificaties

Bereikt: Het maken van diverse jaarrekeningen inclusief de ib aangifte van bedrijven uit het mkb. Het bijspringen op de inboekafdeling bij drukte en het maken van diverse btw aangiftes.

 

Dyade Amersfoort (December 2005-Juli 2006)

·       Boeken en coderen van kas, bank en giro

·       Verwerking en controle van de volledige financiële administratie

·       Uitzoeken tussenrekeningen

·       Werkbeschrijvingen maken

·       Boeken journaal posten t.b.v. memoriaal

·       Verrichten van controles op de crediteurenafdeling

Bereikt: Het wegwerken van de aanwezige achterstanden, nieuwe werkbeschrijvingen gemaakt. Verder het inwerken van nieuwe medewerkers.

 

Goed in Balans   

Allround Administrateur

·          Verwerking van de volledige financiële administratie

·          Verwerking en controle van de volledige crediteurenadministratie

·          Verwerking van de volledige debiteurenadministratie

·          Verzorgen van de grootboekadministratie

·          Verzorgen van de grootboekafsluiting

·          Verzorgen van de rapportages omtrent het crediteurenverloop

·          Afhandelen van aanmaningen in overleg met leveranciers en incassobureaus

·          Onderhouden contacten met de kredietverzekeraars en incassobureaus (o.a. toetsing polisvoorwaarden, limietaanvragen, beoordeling debiteuren, etc.)

 

Lentink Accountants

Assistent Accountant

·          Boeken en coderen van kas, bank en giro

·          Coderen en boeken van inkomende facturen

·          Contact met leveranciers omtrent betaling, beheer van het leveranciersbestand

·          Assisteren bij de periodieke afsluitingen

·          Opstellen van fiscale aangiften (BTW, VPB, IB, OB)